Android – Uygulamayı Cihaz Admini Yapma

Android – Uygulamayı Cihaz Admini Yapma

Uygulamanızı cihazın admini neden yapmak isteyelim? Bir çok sebebi olabilir bunun. Bir kaç tanesini aşağıda sıralarım.

Uygulamanız ile,
-Ekranı kilitleyip, karartabilirsiniz
-Cihazınızdaki dosyaları şifreleyebilirsiniz
-Yeni bir telefon şifresi tanımlayabilir ya da kaldırabilirsiniz
-Bütün verileri temizleyebilirsiniz vb..

Kodu şu şekildedir.

AndroidManifest.xml

<application
    android:allowBackup="true"
    android:icon="@mipmap/ic_launcher"
    android:label="@string/app_name"
    android:theme="@style/myStyle" >
...

  <receiver android:name="com.uygulama.paketi.MyAdmin"
     android:permission="android.permission.BIND_DEVICE_ADMIN">
    <meta-data android:name="android.app.device_admin"
        android:resource="@xml/policies" />
    <intent-filter>
        <action android:name="android.app.action.DEVICE_ADMIN_ENABLED" />
        <action android:name="android.app.extra.DEVICE_ADMIN" />
    </intent-filter>
  </receiver>

...
</application>

AndroidManifest.xml de adı geçen policies.xml
Bunlardan işinize yaramayanları çıkartmanızda fayda var. Çünkü izinlerde ihtiyacınız olmayan birşey de isteniyorsa, kullanıcıyı korkutmuş oluruz.

<!--?xml version="1.0" encoding="utf-8"?-->
<device-admin xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
  <uses-policies>
    <limit-password />
    <watch-login />
    <reset-password />
    <force-lock />
    <wipe-data />
    <expire-password />
    <encrypted-storage />
    <disable-camera />
    </uses-policies>
</device-admin> 

Admin Java Sınıfı MyAdmin.java

package com.covayurt.screenoff.receivers;

import android.app.admin.DeviceAdminReceiver;
import android.content.Context;
import android.content.Intent;
import android.widget.Toast;

public class MyAdmin extends DeviceAdminReceiver{


  void showToast(Context context, CharSequence msg)
  {
    Toast.makeText(context, msg, Toast.LENGTH_SHORT).show();
  }

  public CharSequence onDisableRequested(Context paramContext, Intent paramIntent)
  {
    return "This is an optional message to warn the user about disabling.";
  }

  public void onDisabled(Context paramContext, Intent paramIntent)
  {
    showToast(paramContext, "Sample Device Admin: disabled");
  }

  public void onEnabled(Context paramContext, Intent paramIntent)
  {
    showToast(paramContext, "Sample Device Admin: enabled");
  }

  public void onPasswordChanged(Context paramContext, Intent paramIntent)
  {
    showToast(paramContext, "Sample Device Admin: pw changed");
  }

}

MainActivity.java


  static public final int ADMIN_REQUEST = 1;
  private DevicePolicyManager deviceManger;
  private ComponentName compName;
  private boolean active;
  
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    ...
    
    deviceManger = (DevicePolicyManager) getSystemService(Context.DEVICE_POLICY_SERVICE);
    compName = new ComponentName(this, MyAdmin.class);
    active = deviceManger.isAdminActive(compName);
    if(!active)
    {
      Intent intent = new Intent(DevicePolicyManager.ACTION_ADD_DEVICE_ADMIN);
      intent.putExtra(DevicePolicyManager.EXTRA_DEVICE_ADMIN, compName);
      startActivityForResult(intent, ADMIN_REQUEST);
    }
    ...
  }

  ... 

  protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data)
  {
    if(requestCode == ADMIN_REQUEST)
    {
       //Burada admin isteğini kabul edip etmediğine göre işlem yapabilirsiniz.
    }

    super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data);
  }

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *