Android Uygulama Silme Kodu

Android Uygulama Silme Kodu

Silmek istediğiniz uygulamanın paket ismini biliyor olmanız gerekiyor öncelikle. Uygulamanın paket ismini aşağıda yazılmış olan com.example.app ile değiştirip deneyin.

 Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_DELETE);
 intent.setData(Uri.parse("package:com.example.app"));
 startActivity(intent);

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *